Riešenia ETOS

Firemné procesy

Ponúkame svoje vedomosti a skúsenosti z mnohých odvetví pre vykonávanie optimalizácie Vašich výrobných procesov. Dokážeme pre Vás nájsť úzke (slabé) miesta a navrhnúť opravné opatrenia, aby celý proces fungoval efektívnejšie.

Poradenstvo

Pomôžeme Vám zo zostavením definície zadania, stanovením cieľov projektu, výberom uchádzačov, vyhodnotením ponúk, prezentáciou a referenčnými návštevami , vyhodnotením finalistov, zo zadaním a vyhodnotením štúdie.

Informačné systémy

Naša spoločnosť je certifikovaným obchodným a vývojovým partnerom spoločnosti QI GROUP a.s., ktorá je autorom informačného systému QI. Patríme počtom a veľkosťou zákazníkov medzi troch najväčších implementačných partnerov a počet našich zákazníkov neustále narastá.

Privátny cloud

Buďte vďaka EXAS cloudu o krok ďalej než Vaša konkurencia ! Sústreďte svoje sily na to podstatné – svoje podnikanie. Starosti s technológiami za Vás vyrieši naše neustále optimalizované IT zázemie. Outsourcing IT sa mnohým našim zákazníkom osvedčil a umožnil im znížiť náklady na prevádzku a rozvoj IT.

Bezpečnosť firemných dát

Naše činnosti sú v súlade s normami ISO.ISO/IEC 2000-1:2005, ISO 9001 systém riadenia akosti, ISO 27001 pre bezpečnosť informácií . Sme špecialista na bezpečnosť ICT. Pomôžeme vám zvoliť tie správne prostriedky pre efektívnu a bezpečnú prevádzku.

Daňové a účtovné služby

Komplexné vedenie účtovníctva, vedenie daňovej evidencie vrátane spracovania účtovnej uzávierky a spracovanie účtovných zostáv a výkazov. Ďalej posúdenie daňových dopadov podnikateľských rozhodnutí, spracovanie všetkých daňových priznaní, navrhovanie optimálnych daňových riešení v intenciách zákona.

Vedenie mzdovej agendy

Komplexné vedenie mzdového účtovníctva a personálnej agendy, vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o prevedení práce, dohôd o pracovnej činnosti, zaistenie zákonných povinností pri nástupe a výstupe zamestnanca, spracovanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia a ročného zúčtovania dane a mzdových listov.

Hardware a Software

Ponúkame špeciálne projektové ceny a v závislosti na výrobcovi mnohé ďaľšie výhody, napr. predĺženú záruku, výmenu do druhého pracovného dňa, priamy kanál na technickú podporu výrobcu, nákup na splátky, poistenie a veľa ďaľšieho. S nami získávate úplnú podporu pri hľadaní aj nasadení nového riešenia.

Referencie

Portfolio Item 1

Maso Jičín s.r.o.

Zpracování mäsa
Portfolio Item 2

DANUBIUS spol. s r.o.

Výroba a predaj mäsa a mäsných výrobkov
Portfolio Item 3

Róbert Gašparík s.r.o.

Nákup, zpracovanie a predaj mäsa
Portfolio Item 4

Mäso Melek, s.r.o.

Porážka zvierat s modernou výrobou mäsa
Portfolio Item 5

RISO-R, s.r.o.

Ovocná radosť s tradíciou
Portfolio Item 6

VOMA s.r.o.

Český výrobca mäsových výrobkov a údenín

O nás

Kto je ETOS SOFT?

Naša spoločnosť pôsobí na trhu Informačných technológií ako vysoko špecializovaná firma, zaoberajúca sa vývojom, implementáciami a poimplementačnou podporou v oblasti podnikových informačných systémov, a to prevažne v oblasti "Potravinárskej výroby".

V rámci implementácií informačných systémov vykonávame tiež napojenia na rôzne technologické zariadenia a konfiguráciu súvisiaceho hardwaru (servery, dátové siete (vrátane bezdrôtových), váhy, pokladne, mobilné skladové terminály, PLC systémy a ďalšie). Okrem vývoja informačných systémov ponúka naša spoločnosť, vďaka mnohoročným skúsenostiam v odbore, aj súvisiace poradenstvo, odborné konzultácie a metodickú výpomoc.

Naším cieľom je dodávať našim zákazníkom ucelené a komplexné riešenie na mieru, ktoré im uľahčí ich každodenné činnosti.

Pracovníci našej spoločnosti sú špecialisti v oblasti poskytovania kompletných služieb pre návrhy riešení v IS pre sledovanie výrobných a obchodných procesov. Pri realizácii projektov využívame svoje viac ako 20 - ročné skúsenosti a know-how v oblasti poskytovania IT služieb a nových riešení.

História spoločnosti
História spoločnosti je úzko spojená so špecializáciou na informačné systémy (software) pre oblasť potravinárstva, špecificky pre spracovanie mäsa. Zameranie na túto oblasť sa datuje už od roku 1982, kde pracovníci našej firmy začínali vývoj riešenia a podporu výroby v bývalom Výpočtovom stredisku Mäsopriemyslu pre SR. Vyvinutý systém bol nasadený vo výrobných závodoch pre spracovanie mäsa a mäsových výrobkov v celom SR, ČR i v zahraničí.

Vývoj potravinárskej výroby pokračoval nepretržite aj v rokoch 90-tych ,kde sa začala ďaľšia etapa vývoja, a to riešenie „ Riadená expedícia potravinárskych výrobkov s prepojením na zber informácií v reálnom čase z technologického zariadenia (vážneho systému). Vývoj sa zahájil s firmou NETTO Electronics Praha.

V roku 1996 sa v spolupráci s niektorými našimi významnými zákazníkmi a s firmou Netto Electronics Praha podarilo dokončit riešenie zberu a spracovanie dát v reálnom čase v časti „Potravinárska výroba v reálnom čase". Až pri nábehu potravinárskej výroby v reálnom čase sme mali možnosť vidieť aký obrovský priestor pre prácu s informáciami sa nám podarilo otvoriť.

Vzhľadom k prudkému rozvoju počítačových informačných systémov na prelome 20. a 21. storočia, započal tlak na prechod z pôvodného riešenia, na báze MS DOS (a to dodnes bez problémov funkčný), na modernejšiu platformu. V uvedenej dobe sme sa rozhodovali medzi vývojom vlastného nového riešenia alebo uzatvorením partnerstva s niektorým z výrobcov už existujúcih zavedených riešení, kde rozhodnutie padlo na druhú možnosť. Od roku 2002 sme preto intenzívne hľadali partnera a prostredie na prechod pod novú platformu. Čo sme hľadali? Možnosť pokračovať vo vývoji pre našich zákazníkov, dostatočne stabilné, otvorené prostredie a silného partnera. Nachádzanie novej cesty a podmienok, aké sme hľadali, sa nám podarilo zrealizovať v roku 2004, kedy sme prijali zásadné rozhodnutie a vstúpili sme do siete partnerov spoločnosti QI Group a komplexného podnikového informačného systému QI.

Informačný systém QI bol vybraný z viacerých dôvodov
Jednoduchá upravitelnosť, ktorá nám umožnila implementáciu našich pôvodných riešení a tvorbu riešení presne na mieru našim zákazníkom, tak ako boli už skôr zvyknutí. Variabilná licenčná politika, ktorá umožňuje nasadenie a rast spoločností od malých až po veľké. Produkt je tuzemský, s tuzemským výrobcom, čo nám dáva ľahšiu a bližšiu technickú podporu, s možnosťou konzultácií individuálnych riešení pri vývoji. Výrobca neustále produkt vylepšuje a pridáva do systému stále nové funkcionality a moduly. V partnerskej sieti systému QI sme obchodným, implementačným a ako jedni z mála aj vývojovým partnerom a garantom pre oblasť "Potravinárskej výroby".

V roku 2018 sa naša spoločnosť stáva súčasťou skupiny EXAS, ktorá má dlhoročné skúsenosti s implementáciami informačného systému QI a vzájomne sme posilnili svoju pozíciu na trhu informačných systémov v ČR, hlavne v komplexnosti portfólia produktov pre našich zákazníkov a poskytovaných služieb a servisu.


Kontakt

ETOS SOFT s.r.o.

Široká 13, Nitra 949 01
info-etos@etos.sk

IČO: 36 556 939
DIČ: 2021779947