Strojársky priemysel

Strojársky priemysel

strojirenstvi segmentStrojársky priemysel je najnáročnejšie priemyselné odvetvie, ktoré sa vyznačuje širokým sortimentom výroby a rozptylom do mnohých závodov.


Využívanie informačných technológií v strojárskej výrobe sa potom vďaka optimalizácii postupov a schopnosti pružnej reakcie na požiadavky, stáva konkurenčnou výhodou na trhu.

Informačný systém QI plne podporuje firmy z oblasti kovovýroby, výrobcov oceľových konštrukcií, nástrojárne a ďalšie. Máme riešenie pre podniky, ktoré sa zaoberajú kusovou i zákazkovou výrobou, i malosériovou, veľkosériovou a hromadnou výrobou.

Informačný systém QI Vám pomôže predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:

 • Technická príprava výroby
 • Riadenie zmien technickej aj výrobnej dokumentácie
 • Varianty kusovníkov a výrobné postupy
 • Cenové kalkulácie
 • Kapacitné plánovanie vrátane grafických pohľadov s ohľadom na priority
 • Riadenie výroby
 • Projektové riadenie predvýrobných etáp
 • Sledovanie a zabezpečovanie kvality produkcie
 • Dohľadateľnosť, podpora šarží a sériových čísel
 • Riadenie kooperácií
 • Sledovanie nedokončenej výroby
 • Vykazovanie operácií pomocou čiarových kódov
 • Zber dát z technologických zariadení (napr. napojenie na váhové systémy
 • Riadenie výroby pomocou teórie úzkych miest (TOC)
 • Optimalizácia zásob 

Log in