Špecifická potravinárska výroba

Softvér pre špecifickú potravinársku výrobu

Firma ETOS SOFT, s.r.o. ponúka komplexné riešenia informačných a riadiacich systémov na báze produktu QI pre organizácie rôzneho typu. Všetky aplikácie je možno prevádzkovať klasicky v rámci lokálnych (LAN) alebo WAN počítačových sietí zákazníkov alebo napr. formou ASP v prostredí Internetu.

Správne informácie v správnom čase sú dnes najväčšia konkurenčná výhoda. Úspech každého podniku v dnešnej dobe závisí na rýchlosti spracovania dát a na schopnosti dokázať ich analýzou a následnou syntézou rýchlo získať rozhodujúce informácie, ktoré umožnia nielen včas reagovať na zmeny v okolí, ale i v dostatočnom predstihu zmeny predvídať. Len vďaka tomu je možné uspieť na dnešnom, rýchlo sa meniacom trhu a predbehnúť konkurenciu. Manažéri na všetkých úrovniach riadenia musia mať rýchly prístup k potrebným informáciám pre strategické i taktické rozhodovanie. K tomu potrebujú spoľahlivé informačné zázemie, digitálny nervový systém, ktorý zvýši pružnosť a výkonnosť celej organizácie a zároveň je schopný sa v čase dynamicky prispôsobiť potrebám organizácie. Takýmto systémom je QI.

KĽÚČOVÉ PRÍNOSY INFORMAČNÉHO SYSTÉMU QI

  • Zvýšenie produktivity
  • Rast konkurencieschopnosti
  • Sprehľadnenie všetkých procesov
  • Rozvoj Vášho podnikania
  • Prepojenie s Vašimi zamestnancami, zákazníkmi a partnermi

ZOZNAM OVERENÝCH ŠPECIALIZOVANÝCH OBOROVÝCH RIEŠENÍ

  • Zákazková, kusová, malosériová výroba, nástrojárne
  • Zlievarne
  • Sériová výroba
  • Tlačiarne ( ofset, flexo ...)

EXPEDIČNÁ LOGISTIKA A VÝROBA CEZ ČIAROVÉ KÓDY

expedice

 

RIADENIE VÝROBNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV

Stále komplexnejšia automatizácia výrobných liniek a celých technologických procesov prináša so sebou i nevyhnutnú potrebu s pracovávania informácií o nich v reálnom čase. Mobilné i stacionárne informačné technológie nasadené priamo v jednotlivých kľúčových bodoch technologických procesov poskytujú okamžité informácie všetkých stupňom riadenia, zásobovania, kontroly kvality, etiketovacie zariadenia, mobilné počítače na zber dát a samozrejme komponenty sieťového prepojenia všetkých pracovísk.

PRÍNOSY SLEDOVANIA VÝROBY

prinosy

 

Log in