Obchod a služby

Obchod a služby

Kľúčové prínosy informačného systému QI pre oblasť obchodu a služieb

  • Zvýšenie produktivity
  • Rast konkurencieschopnosti
  • Sprehľadnenie všetkých procesov
  • Rozvoj Vášho podnikania
  • Prepojenie s Vašimi zamestnancami, zákazníkmi a partnermi

Zoznam overených špecializovaných oborových riešení

  • Veľkoobchod
  • Obchod, služby, servis
  • Distribúcia energií (teplo, voda, ...)
  • Poľnohospodárske zásobovanie a nákup

skladova logistika

Skladová logistika v informačnom systéme QI

Dlhodobé skúsenosti, prístup k najmodernejších technológiám zberu, prenosu a spracovania dát nám umožňujú spolu s firmou KODYS, s.r.o. vytvárať komplexné informačné systémy pre široké spektrum zákazníkov z rôznych odvetví priemyslu, obchodu, služieb a všade tam, kde automatická identifikácia a mobilné spracovanie dát prinášajú zefektívnenie pracovných a technologických postupov, úsporu nákladov a okamžitý prístup k informáciám kedykoľvek a kdekoľvek.

Log in