Technológia

Technológia informačného systému QI

architekturaQI je komplexný podnikový informačný systém, ktorý efektívne pomáha riešiť väčšinu bežnej podnikovej činnosti. V súčasnej dobe ho používa takmer 500 firiem z oblasti výroby, služieb, maloobchodu, veľkoobchodu a distribúcie.

QI IC (QI Internet Connector)

QI IC Vám umožní funkčnosť Vami používaného systému QI v prostredí lokálnej počítačovej siete kompletne posunúť do prostredia Internetu. Manažéri, ktorí často cestujú, môžu do systému pristupovať prostredníctvom webového prehliadača. Tiež pre elektronické obchodovanie nie je nutné obstarávať špecializovanú aplikáciu typu e-commerce, ale stačí prostredníctvom QI IC využiť už existujúce vlastnosti systému. Komunikácia medzi Vami a Vašimi partnermi, medzi Vami a Vašimi pobočkami, medzi Vami a kýmkoľvek, kto má povolený prístup do Vášho systému sa zrýchli, skvalitní a zefektívni. Rýchlosť reakcie na zmeny vnútorného prostredia je dôležitá nielen pre podnik samotný, ale práve pre celý odberateľsko-dodávateľský reťazec. Systém QI má zabudovanú silnú podporu Internetu, ako dôležitého komunikačného a informačného média súčasnosti a najbližšej budúcnosti. S patrične vysokou bezpečnosťou je umožnená elektronická výmena informácii a dokumentov medzi obchodnými partnermi (niekedy označované skratkou B2B - business to business).

IS QI Builder

QI Builder je unikátny vývojový nástroj, ktorý prepožiava informačnému systému QI jeho elasticitu, tj. nadpriemernú schopnosť rýchlo sa prispôsobovať meniacim sa požiadavkám zákazníka. Predovšetkým vďaka QI Builderu získal DC Concept prestížne ocenenie TOP 100 Vendors časopisu IT Week v roku 2006. Takýto úspech sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť žiadnemu ďalšiemu českému výrobcovi informačných systémov a tým sa systém QI zaradil medzi svetovú špičku.

QI MLT (QI Multi Language Technology)

Postupne sa globalizujúci svet so sebou prináša vytváranie medzinárodných vlastníckych štruktúr podnikov, zostavujú sa medzinárodné pracovné tímy apod. Z toho vyplýva, že s jednými informáciami musí súčasne pracovať viac užívateľov v rôznych jazykoch. Presne túto funkčnosť zabezpečuje QI MLT. Systém pre prácu v inom jazyku nevyžaduje žiadne programové zmeny a jednoducho komunikuje rovnakým jazykom ako práve do systému prihlásený užívateľ. Samozrejmosťou sú viacjazyčné tlačové výstupy.

QI DDOD (Distributed Development of Object Databases)

Vyspelá technológia, ktorá umožňuje vysoko efektívny distribuovaný vývoj objektových databázových aplikácií. Je založená na transfere objektov, opatrených celosvetovo unikátnymi identifikátormi. Existujúce aplikácie vytvorené niekoľkými nezávislými vývojovými tímami, pomocou vývojového nástroje QI Builder, je možné ľahko zlúčiť do jednej výslednej kompaktnej objektovej databázovej aplikácie. Táto technológia otvára celkom nové pole pre efektívnu kooperáciu nezávislých vývojárskych subjektov a nové možnosti koordinácie distribuovaných vývojárskych kapacít pri tvorbe rozsiahlych informačných systémov.

Log in