Profil spoločnosti

Profil spoločnosti ETOS SOFT s.r.o.

LogoU našich zákazníkov riešenia nie len implementujeme, ale hlavne v prípade potreby navrhujeme.

Dlhoročné skúsenosti z obchodu a výroby pretavujeme do návrhov, ktoré našim zákazníkom pomáhajú zvyšovať obraty a efektivitu, čo v konečnom dôsledku posúva firmy dopredu. Naša spoločnosť pôsobí na trhu Informačných technológií ako vysoko špecializovaná firma v oblasti „Potravinárska výroba“.

Našim cieľom je dodávať našim zákazníkom ucelené riešenia pre potravinársky segment. Pracovníci našej firmy sú špecialisti v oblasti poskytovania kompletných služieb pre návrhy riešení v IS pre sledovanie výrobných procesov v oblasti potravinárstva. Pri realizácií projektov využívajú know-how a svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti poskytovania služieb a nových riešení v tejto oblasti. V spolupráci s tímom špičkových odborníkov sme vyvinuli riešenia prepojené na zber a spracovanie informácií v reálnom čase v podmienkach špecializovanej potravinárskej výroby s heslom:

„ Všetko pre spokojného zákazníka v nových riešeniach pre potravinárstvo“.

Motto našej spoločnosti nás zaväzuje vyvíjať nové riešenia v tejto oblasti a poskytovať kompletné a kvalitné služby na vysokej odborne úrovni.

Log in