Prípadové štúdie

Euromilk, a. s. - prípadová štúdia

em logo footerSpoločnosť Euromilk, a.s., je významný slovenský spracovateľ kravského mlieka a zároveň distribútor a výrobca mliečnych produktov s viac ako päťdesiatročnou tradíciou. Špecializáciou podniku, ktorý denne prijme viac ako 100 000 litrov čerstvého mlieka, sú produkty ošetrené metódou UHT. Euromilk zároveň vyrába trvanlivú šľahačku, smotanu a sušené mliečne pudingy. To všetko bez konzervačných látok a ďalších aditív.

Základné údaje:

 • Začiatok implementácie: 01/2014
 • Koniec implementácie: 06/2014
 • Počet zamestnancov: 66
 • Počet užívateľov: 30

Ciele projektu:

 • Jednotný software, ktorý zabezpečí komplexnosť a nadväznosť procesov: Sústredenie evidencie majetku, nákupu, predaja, výroby, skladov, ekonomiky, personalistiky a miezd do jedného informačného systému.
 • Jednoduchá a presná práca s dátami: Intuitívne a komfortné ovládanie informačného systému na všetkých užívateľských úrovniach, ktoré ušetria čas a znížia chybovitosť zamestnancov.
 • Informácie o výrobe v reálnom čase: Získanie podrobnej a aktuálnej evidencie priebehu výroby.
 • Neustály prehľad o stave surovín: Zabezpečenie údajov napríklad o hladine a teplote mlieka v tankoch.
 • Aktuálny hospodársky výsledok: Podávanie reportingu o cash flow, tržbách a hospodárskych výsledkoch vrátane ďalších finančných prehľadov.
 • Efektívne plánovanie výroby: Okamžitá dostupnosť informácií o disponibilnom množstve zásob na nasledujúce dni.

Spoločnosť Euromilk, a.s., je významný slovenský spracovateľ kravského mlieka a zároveň distribútor a výrobca mliečnych produktov s viac ako päťdesiatročnou tradíciou. Špecializáciou podniku, ktorý denne prijme viac ako 100 000 litrov čerstvého mlieka, sú produkty ošetrené metódou UHT. Euromilk zároveň vyrába trvanlivú šľahačku, smotanu a sušené mliečne pudingy. To všetko bez konzervačných látok a ďalších aditív.

Všetky výrobky z Euromilku sú stopercentne slovenské, pretože spoločnosť spolupracuje iba s regionálnymi farmármi. S dvadsiatimi dodávateľmi je v neustálom kontakte a podporuje ich činnosť. Už desať rokov je Euromilk úspešný aj na európskom trhu. Jeho výrobky si môžu kúpiť Maďari, Česi aj Gréci. Spoločnosť spolupracuje s nadnárodným reťazcom Metro, na Slovensku a v Českej republike so skupinou COOP a CBA alebo s nezávislými odberateľmi. Euromilk je držiteľom certifikátu riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2001 a ISO 22000:2006.

Všetko v jednom

Manažment Euromilku sa na konci roka 2013 rozhodol zastrešiť všetky firemné procesy jediným komplexným informačným systémom. Spoločnosť hľadala software, ktorý zabezpečí riešenie na mieru pre mliekarenskú výrobu a nahradí tak pôvodný ekonomický informačný systém Datalock a ucelený súbor programov Milsoft, ktorý firma používala pre nákup mlieka. Do výberového konania vstúpili štyria výrobcovia informačných systémov, zvíťazilo QI. Najlepšie totiž spĺňalo vstupné požiadavky. Navyše QI používa spoločnosť Istermeat, a. s., s rovnakým vlastníkom ako Euromilk. „QI sme vybrali aj na základe dobrých skúseností z Istermeatu. Taktiež zdieľame niektoré pracovné pozície a funkcie, preto je pre nás jeden spoločný informačný systém výhodný,“ vysvetlil vedúci nákupu Ing. Tibor Balogh.

Implementácia bez obmedzenia prevádzky

Základom úspešnej a rýchlej implementácie je dôkladná organizácia a vyvážená komunikácia. „Vzájomne sme si vychádzali v ústrety. Implementácia bola založená na kontrolných dňoch, zdieľali sme všetky zápisy aj úlohy. Všetko bolo starostlivo riadené a dozorované,“ zhrnul túto fázu pán Balogh. Aby všetko prebiehalo bez prieťahov, rozdelil dodávateľ implementáciu na dve etapy. Aj vďaka tomu nemusel Euromilk behom zavádzania systému obmedzovať svoju činnosť. Súčasťou bolo školenie zamestnancov, ktorí už pri prvých krokoch v QI ocenili jeho prehľadné užívateľské rozhranie.

Príjem, výroba, expedícia, ale aj hospodárske výsledky

Po polročnej implementácii QI v Euromilku riadi všetky firemné procesy. Zabezpečuje príjem mlieka, nákup zásob, objednávky, výrobu aj expedíciu. Všetko potom prepája s ekonomikou. Táto komplexnosť prináša aktuálny náhľad na skutočný stav surovín, vyčíslenie percentuálnych strát a upozorňuje na rozdiely vo výrobe aj expedícii. Euromilk má taktiež každý deň k dispozícii hospodárske výsledky.

Informácie o nákupe mlieka aj jeho kvalite

Špeciálne pre Euromilk bola vyvinutá aplikácia, ktorá zaznamenáva nákup mlieka a následne ho oceňuje. QI najprv vygeneruje denný plán zvozu od regionálnych farmárov, ktorý je zároveň podkladom pre automatickú tvorbu ďalších dokladov. Pri príjme software monitoruje pomocou kalibrovaných prietokomerov a hladinomerov napojených na tankoch objem mlieka. Výsledky merania sa potom konfrontujú s výsledkom váženia cisternových vozov a prenesú do sprievodných dokladov.

QI taktiež zaznamenáva kvalitatívne znaky mlieka, ktoré automaticky vyhodnocuje buď ako štandardné, alebo neštandardné. Tieto výsledky potom majú vplyv na tvorbu ceny a pomáhajú sledovať plnenie dodávateľských zmlúv. „Vyhovuje mi, že všetky parametre kvality vidím na jednom mieste. Zaručuje mi to absolútny prehľad, pretože vo svojej kancelárii viem v podstate o všetkom, čo sa deje dole vo výrobe,“ upresnila vedúca oddelenia kvality a hygieny Ing. Renáta Seresová.

Prehľad o každom deci mlieka

QI v Euromilku pokrýva celú výrobu aj jej plánovanie. V prvom kroku zaobstaráva informácie o disponibilných zásobách na nasledujúce dni. Tento prehľad potom zabezpečí plynulý tok objednávok surovín, ktoré momentálne chýbajú alebo dochádzajú, ale tiež dodávok hotových produktov.

Výrobné procesy software spracováva v závislosti od údajov z prietokomerov a hladinomerov, ktoré hlásia informácie o stave zásob. Euromilk takto získal prehľad o každom deci mlieka a možnosť vyhodnocovať výrobu aj z procesného hľadiska. „Pred implementáciou úplne chýbal systém, ktorý by podporoval výrobné procesy. Nemali sme žiadne prietokomery ani hladinomery. Preto sa nám nedostávali niektoré zásadné informácie, tiež sme nemohli využiť možnosti modelovať nákladové položky. To sa s QI zmenilo,“ povedala vedúca výroby Andrea Szaboová. Euromilk teraz plánuje výrobu efektívne – už v priebehu dňa môže výrobný riaditeľ skontrolovať výkazy, ktoré prinášajú informácie napríklad o percentuálnych stratách na kartónoch alebo mlieku.

Optimalizácia paletového skladu

V Euromilku je zavedený váhový systém kontroly komplexnosti všetkých paliet, ktoré opúšťajú výrobu. QI teda monitoruje každú paletu od jej vzniku až po vyskladnenie a podáva informácie o jej hmotnosti, šarži, váhe, nette alebo brutte. Zabezpečuje aj tlač paletového štítku s čiarovým kódom, ktorý nesie všetky potrebné informácie. „Vďaka napojeniu QI na čiarové kódy presne vieme, aká hmotnosť opúšťa výrobu a či všetko súhlasí s ostatnými údajmi. Pokiaľ by sa objavil problém, môžeme každý výrobok jednoducho podľa šarže vysledovať,“ zhrnul prínosy pán Balogh.

Skladníci v Euromilku používajú pri svojej práci mobilné zariadenie PDA. Vďaka tomu šetria čas a eliminujú chyby pri prepisovaní údajov z papierového dokumentu do informačného systému. Prostredníctvom PDA sa presúvajú palety na určené pozície alebo prebieha ich vyskladnenie na základe sprístupnenej objednávky v mobilnom zariadení. Všetko môže zodpovedný pracovník v QI kedykoľvek skontrolovať priamo z kancelárie.

80 percent elektronicky spracovaných objednávok

Väčšinu objednávok Euromilk spracováva elektronicky prostredníctvom EDI komunikácie, ktorú QI podporuje, a na jej základe tiež zaobstaráva výdaj zo skladu. „Aj vďaka tomu, že je táto forma komunikácie prehľadná, môžeme sa lepšie prispôsobiť požiadavkám odberateľov,“ povedal vedúci nákupu. QI eviduje aj rozvozové trasy a sleduje paletové saldá odberateľov aj dopravných spoločností. „Plánovanie podľa rozvozových trás nám znížilo náklady na dopravu,“ doplnil pán Balogh.

Euromilk sa stále vyvíja, v najbližšej dobe plánuje rozšíriť svoje portfólio o sortiment syrov. Nové požiadavky bude aj naďalej riešiť informačný systém QI.

Kľúčové prínosy riešenia v QI:

 • Zníženie zásob vďaka prehľadnej automatizácii evidencie skladov a výroby v reálnom čase
 • Všetky údaje z oblasti nákupu, skladov, výroby a predaja sú vďaka meračom aktuálne
 • Zrýchlenie práce skladníkov a eliminácia chýb pri prepisovaní informácií z dokumentov do informačného systému
 • Dohľadateľnosť kvality mlieka z každej dodávky
 • Bilancia nákupu, spotreby aj predaja mlieka a ľahko dostupné štatistiky kvality výroby mliečnych produktov
 • Rýchla dohľadateľnosť šarže všetkých surovín
 • Časová úspora desiatok hodín týždenne v administratíve vďaka jednotným dátam
 • Sprehľadnenie všetkých procesov
 • Podpora čiarových kódov

Rozsah riešenia

Účtovníctvo, Financie, Sklady, Personalistika, Mzdy, Majetok, Obchod, Kapacity, Technická príprava výroby, Riadenie výroby, Riadenie kvality

Povedali o QI

S QI sú všetky údaje zjednotené a zdieľané, čo prináša nezanedbateľnú časovú úsporu. Naša práca je omnoho komfortnejšia ako v dobách excelovských tabuliek.“ Ing. Tibor Balogh, vedúci nákupu spoločnosti Euromilk, a. s.

Informačný systém QI v spoločnosti Euromilk, a. s., naimplementovala spoločnosť ETOS Soft, s. r. o.

Log in