Vízia spoločnosti

Vízia spoločnosti ETOS SOFT s.r.o

Víziou a ďalšou cestou pre nové riešenia je dobudovanie už existujúce funkčnosti pod nové prostredie v informačnom systéme QI. Dobudovanie nových riešení prepojených na technologické nosiče dát v časti potravinárskej výroby.Všetky výrobné a technologické procesy spojené s rozpracovanou potravinárskou výrobou mat v IS v reálnom čase a s informáciami z výrobného procesu eliminovať všetky nákladové položky ovplyvňujúce cenu potravinárskeho výrobku.

Všetky výrobné a technologické procesy spojené s rozpracovanou potravinárskou výrobou mat v IS v reálnom čase a s informáciami z výrobného procesu eliminovať všetky nákladové položky ovplyvňujúce cenu potravinárskeho výrobku.

Log in