Novinky

Implementácia v spoločnosti Mäso Melek, s.r.o.

logo melekSpoločnosť ETOS implementovala IS QI so špecializáciou na mäsovýrobu a nákup jatočných zvierat v spoločnosti Mäso Melek, s.r.o.

Spoločnosť Mäso Melek, s.r.o. je mäsokombinát s vlastnou porážkou živých zvierat a modernou mäsovýrobou. Výrobný program spoločnosti je postavený na produkcii výsekového mäsa z vlastnej porážky hovädzieho dobytka a prasiat a výroby mäsových výrobkov v snahe vyhovieť požiadavkám trhu a zároveň zdravým trendom v oblasti stravovania.

IS QI je tu implementovaný od nákupu jatočných zvierat, cez porážku, mäsovýrobu až po obchod a expedíciu.

Log in