Novinky

Implementácia v spoločnosti RISO-R, s.r.o.

logo risoSpoločnosť ETOS implementuje IS QI v konzervárni RISO-R s.r.o. v Rimavskej Sobote. Spoločnosť RISO-R s.r.o. sa zaoderá výrobou džemov, lekvárov a ovocných pomazánok a je jediným výrobcom tohoto sortimentu na Slovensku.

Do IS QI sú prevedené všetky procesy výroby, ale aj kompletné ekonomika a účtovníctvo.

Log in