Novinky

Novinky

Reimplementácia v spoločnosti THYMOS, spol. s.r.o.

logo thymos

Po dlhých xx rokoch užívania IS QI sa spoločnosť THYMOS, spol. s r.o. rozhodla pre reimplementáciu systému a ako dodávateľa si opäť vybrala spoločnosť ETOS Soft. Do IS QI budu implementované všetky nové procesy spoločnosti.

Spoločnosť THYMOS sa zaoberá úpravou, balením a predajom korenín a koreninových zmesí. Jej podiel na trhu Slovenska v tomto obore dnes činí veľmi zaujímavých 32%.

Implementácia v spoločnosti Mäso Melek, s.r.o.

logo melekSpoločnosť ETOS implementovala IS QI so špecializáciou na mäsovýrobu a nákup jatočných zvierat v spoločnosti Mäso Melek, s.r.o.

Spoločnosť Mäso Melek, s.r.o. je mäsokombinát s vlastnou porážkou živých zvierat a modernou mäsovýrobou. Výrobný program spoločnosti je postavený na produkcii výsekového mäsa z vlastnej porážky hovädzieho dobytka a prasiat a výroby mäsových výrobkov v snahe vyhovieť požiadavkám trhu a zároveň zdravým trendom v oblasti stravovania.

IS QI je tu implementovaný od nákupu jatočných zvierat, cez porážku, mäsovýrobu až po obchod a expedíciu.

Implementácia v spoločnosti RISO-R, s.r.o.

logo risoSpoločnosť ETOS implementuje IS QI v konzervárni RISO-R s.r.o. v Rimavskej Sobote. Spoločnosť RISO-R s.r.o. sa zaoderá výrobou džemov, lekvárov a ovocných pomazánok a je jediným výrobcom tohoto sortimentu na Slovensku.

Do IS QI sú prevedené všetky procesy výroby, ale aj kompletné ekonomika a účtovníctvo.

Implementácia v spoločnosti SORBEL s.r.o.

sorbel logoSpoločnosť ETOS SOFT s.r.o. implementuje IS QI v spoločnosti SORBEL s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom veľkokapacitných jatiek na východnom Slovensku. SORBEL zabezpečuje dodávky čerstvého mäsa a to jak ošípaného, tak hovädzieho.

IS QI je tu implementovaný v rozsahu od nákupu jatočných zvierat, cez porážku, buranie mäsa až po kompletné ekonomické spracovanie výrobného a predajného procesu. Celý výrobný proces je automatizovaný napojením IS QI na príslušné technologické zariadenia.

Integrácia komunikačného rozhrania na POS systém iKelp

logo iKelp Integrácia komunikačného rozhrania na POS systém iKelp od spoločnosti Abisetwww.abiset.sk

Spoločnosť  ETOS SOFT s.r.o. implementovala do IS QI komunikačné rozhranie na POS systém iKelp spoločnosti Abiset s.r.o. Spoločnosti ETOS SOFT s.r.o. sa tak otvára možnosť jednak dodať svojím obchodným partnerom vysoko moderné riešenie maloobchodu a jednak tiež osloviť skupinu zákazníkov, ktorá pracuje s malopredajom a rozšíriť tak svoje portfólio o zákazníkov veľko/maloobchodu.

 

Senisa s.r.o.

logo SenisaÚspech vo výberovom konaní u spoločnosti SENISA a pridružených firem – www.senisa.sk

Spoločnosť ETOS Soft vyhrala s IS QI a integrovaným e-shopom výberové konanie v spoločnosti SENISA s.r.o. a začala s implementáciou. Spoločnosť SENISA sa venuje veľkoobchodu a maloobchodu so záhradkárskými potrebami a svoje predajne prepojí s IS QI prostredníctvom softveru pre maloobchodný prodaj – iKelp POS Systém.

Ukončenie podpory MS SQL Server 2005

Spoločnosť DC Concept a.s. a spoločnosť ETOS oznamujú ukončenie podpory MS SQL Server 2005 od verzie QI číslo 88.1 Ukončenie podpory sa týka  vlastnej databázy QI, tak aj QI Portálu. Verzia QI 88.1 a vyššie už nepôjdu na MS SQL Server 2005 reinštalovať.

Obchodný a implementačný workshop

Spoločnosť ETOS sa zúčastnila 45. implementačného workshopu a 33. obchodného workshopu, ktorý usporadúva výrobca systému QI spoločnosť DC Concept a.s. pre svojich obchodných, implementačných a vývojových partnerov. Akcie sa usporiadali v Kurdějově, v hotelovom dome VINAŘ. Na workshopoch sa riešili novinky vo verzii QI číslo 88.2, legislatíva a ukončenie podpory Microsoft SQL Server 2005

Stretnutie slovenských partnerov QI v Trenčíne

Spoločnosť ETOS sa zúčastnila stretnutia slovenských partnerov organizované výrobcom informačného systému QI spoločnosťou DC Concept a.s. v Trenčíne. Na stretnutí sa riešila spoločná platforma, ktorá by mala poskytnúť slovenským zákazníkom vyšší komfort pri prevádzkovaní svojho informačného systému QI a pri komunikácii so svojím implementačným partnerom.

Úspech QI vo výberovom konaní spoločnosti VOMA, s.r.o.

voma logo

Spoločnosť ETOS SOFT CZ vyhrala výberové konanie a dostala dôveru na dodávku informačného systému QI so špecializáciou na mäsovýrobu do spoločnosti VOMA, s.r.o. v Uherském Brodě.

Spoločnosť VOMA, s.r.o. www.vomaub.cz je významným dodávateľom údenín v regióne  miest Uherský Brod, Uherské Hradiště, Luhačovice a ďalej smerom k slovenským hraniciam. Spoločnosť je aj držiteľom ceny KLASA pre 12 svojich výrobkov, čím sa radí na popredné miesto medzi českými ocenenými podnikmi.

Stretnutie menších a stredných výrobcov mäsa a mäsových výrobkov v Nitre

Stretnutie menších a stredných výrobcov mäsa a mäsových výrobkov v Nitre

IMG 2637 thSpoločnosť ETOS SOFT zorganizovala stretnutie menších a stredných výrobcov mäsa a mäsových výrobkov v hotely Auto JAS v Nitre. Stretnutia sa zúčastnilo 20 ľudí z mäsopriemyslu. Formou workshopu bola prezentovaná funkčnosť zahŕňajúca procesy od Nákupu jatočných zvierat až po Expedíciu a predaj mäsa a mäsových výrobkov. Celá funkčnosť bola zabalená do 3 cenovo veľmi výhodných balíčkov podľa predpokladaných potrieb osloveného segmentu firiem.

Čítať ďalej

SPOLOČNOSŤ ETOS SOFT SA ZÚČASTNILA OBCHODNÉHO WORKSHOPU PARTNERSKEJ SIETE QI

novinka1 workshopSpoločnosť ETOS SOFT, s.r.o. sa zúčastnila prvého tohtoročného Obchodného Workshopu pre partnerskú sieť QI. Prvý obchodný workshop v roku je už tradične zameraný na bilancovanie uplynulého roku a plánom na rok nadchádzajúci.

Spoločnosť ETOS SOFT z Nitry sa podieľa na vynikajúcich výsledkoch informačného systému QI a získala za rok 2014 ocenenie pre najúspešnejších partnerov - QI Silver Partner 2014.

DC CONCEPT, VÝROBCA IS QI, SPOLUPRACUJE S MENDELOVOU UNIVERZITOU

novinka2 dckonceptFirmám poskytneme iný pohľad na ekonomické údaje a odkryjeme súvislosti medzi nimi.

Vďaka prepojeniu akademickej a podnikateľskej sféry vznikne v nasledujúcich rokoch produkt, ktorý poskytne firmám iný pohľad na ekonomické údaje a odkryje súvislosti medzi nimi. Za týmto účelom spoločnosť DC Concept nadviazala spoluprácu s Prevádzkovo ekonomickou fakultou Mendelovej univerzity v Brne a kolektívne pracujú na expertnej štúdii smerujúcej ku zdokonaleniu informačného systému QI, ktorý už štrnásť okov vyrába DC Concept.

Čítať ďalej

MOBILNÁ APLIKÁCIA SPRÍSTUPNÍ QI V TERÉNE

novinka3 mobappDC Concept vychádza v ústrety dopytu zákazníkov a svojich dvadsaťdeväť modulov dopĺňa o tridsiaty – ide o aplikáciu QI Mobile určenú pre chytré telefóny a tablety. Na celodennom workshope pre partnerov predstavili modul špecialisti zo spoločnosti Adaptica, ktorí modul pro DC Concept vyvíjali.

Čítať ďalej

Log in