Potravinársky priemysel

Potravinársky priemysel

potraviny segmentV oblasti ponuky informačného systému pre potravinárstvo všeobecne má firma ETOS SOFT s.r.o. vyvinuté vysoko špecifikované moduly. Moduly na pokrytie špecifíckého nákupu surovín pre oblasť potravinárskych produktov.


 

Podľa potravinárskej komory SR sa podnikateľské subjekty stretávajú v potravinárskom priemysle s troma zásadnými okruhmi problémov:

 • vzťahy s bankami
 • vzťahy s obchodnými reťazcami
 • ohrozenie konkurencieschopnosti
 • spätná sledovateľnosť produktov
Aj tieto štyri problémy Vám pomôže informačný systém QI vyriešiť a uľahčiť Vám boj s konkurenciou!

Budete schopní predvídať a analyzovať potreby vašich zákazníkov, rýchlo prispôsobiť portfólio ich požiadavkám a získať tým obchodnú výhodu. Zároveň QI spoľahlivo „ustojí“ každodenné spracovanie obrovského množstva dát a podporuje všetky procesy v podniku od prijatia objednávky až po distribúciu.

Špeciálne nástroje QI pre potravinársky priemysel:

 • Riadenie expedície podľa expedičných miest
 • Optimálne plánovanie rozvozových trás
 • Receptúry
 • Cenové kalkulácie
 • Riadenie procesov potravinárskej výroby
 • Podpora hromadných platieb a platobných avíz
 • Podpora špecifickej tvorby cien a zmien cenovej politiky
 • Podpora predajných akcií
 • Návratky tovaru
 • Využitie štandardných modulov Nákupu, Skladov, Financií, Účtovníctva atď.
 • Podpora EDI komunikácie
Sada uvedených funkcií je nadstavbou základných modulov systému QI - Nákup, Sklady, Financie, Účtovníctvo atď. Vďaka unikátnemu vývojovému nástroju QI builder dokážeme prispôsobiť systém individuálnym potrebám vášho podniku.

Log in