Účtovnícke služby

Účtovnícke služby

ucto segmentFinančné a účtovnícke služby patria z hľadiska požiadaviek na ochranu a zabezpečenie údajov k tým najnáročnejším.


 

Účtovnícke firmy, auditori, daňoví poradcovia, tí všetci si nemôžu dovoliť ani jedinú chybu a ich práca musí byť úplne precízna. Zároveň je však požadovaná maximálna rýchlosť pri vkladaní údajov a vlastnom spracovaní, nehovoriac o zapracovaní prípadných legislatívnych zmien. Existuje nástroj, ktorý všetky tieto požiadavky efektívne

Áno, systém QI poskytuje riešenie pre všetky potreby subjektov pôsobiacich na finančnom trhu a poskytujúcich finančné či účtovnícke služby. V spolupráci s firmami z odboru boli pri vývoji QI zohľadnené úplne špecifické požiadavky práve pre túto oblasť - či už ide o dôraz na ľahké vkladanie vstupných dát, jasné nadefinovanie tlačových zostáv či prehľadnosť a rýchlu orientáciu v dokladoch. Toto riešenie je úplne komplexné a skladá sa z radu vzájomne spolupracujúcich modulov, ktoré pokrývajú ako bezpečnosť dát, tak legislatívnu čistotu či jednoduchý export.

Log in